Faq

Artikelintro

Vi ønsker at hjælpe vores læsere til at komme omkring alt inden for husbyggeri, indretning og planlægning generelt.

Vi har samlet en masse sponsoreret artikler med tips og tricks herunder:

Det er vigtigt at der er så få skader på en tilstandsrapport som muligt, når du skal sælge dit hus, og derfor har vi lavet nogle tips til hvordan du undgår vand og fugt skader på huset, og endda også hvordan du kan udbedre problemer med vandsamling i haven.

 

Undgå vandskader

Det vil altid være en god idé at sørge for at lede vandet væk fra huset. Selvom dit hus står i vind og vejr året rundt, er det rigtig dårligt til at håndtere vand, derfor er det en god idé at sørge for at vandet bliver ledt væk. Det er en god idé at tjekke nedløb og tagrender mindst én gang om året, da der hænder at de bliver stoppet med blade og andet snavs. Hvis de bliver stoppet, kan det resultere i revner i nedløbet eller tagrende. Revner i nedløb eller tagrender kan resultere i slemme skader i facaden, men også på soklen, træværk som sternbrædder, udhæng og spær-ender. Dele af huset er ikke bygget til at håndtere vand på samme måde som tag og mure.

Størrelsen på skaderne der kan opstå, vil selvfølgelig variere, og faktorer som Tid, sted, konstruktion og mængden af vand vil spille ind på dette. Utætte nedløbsrør kan resultere i alt fra at et udhængsbræt, men i l de værste tilfælde kan det være at hele facaden skal rives ned og sættes op igen. Hvis tagrenden er utæt, kan det resultere i at vandet bliver samlet steder, hvor det ikke kan blive ledt væk. Samling i vand ved soklen kan betyde at der vil opstå fugtproblemer i kælderen, men også frostsprængninger på soklen

Du er utrolig nemt at tjekke om tagrender og nedløb er stoppet eller utætte, og det er utrolig vigtigt. Den nemme måde er at ligge haveslangen op i tagrenden, med fuld kraft på, og så holde øje med om vandet kommer ud andre steder end det burde. Mindre skader på tagrenden kan nemt rettes op med specielle reparationstape, og flydende reparationsmasser til større skader.

 

Kontroller regnvandet bedre

Normalt bliver huse bygget, så vandet vil løbe væk fra huset, men jorden omkring dit hus er ikke statisk og du kan opleve at vand bliver samlet langs huset. Du kan også opleve store vandsamlinger hvis jorden er meget lerholdig og derved ikke har mulighed for at sive hurtigt ned i jorden. Det er ofte meget dyrt og besværligt at få forbundet nedløb til de offentlige kloaker. Uanset om det drejer sig om lerholdig jord eller manglede forbindelse til offentlige kloaker, kan faskiner og regnvandskassetter være det du har brug for.

En faskine er en rigtig god løsning til at komme ovennævnte problematikker til livs, og så er det selvfølgelig også en nem løsning. En faskine er en kasse som der graves ned i jorden, det kan være hvor der er vandsamlinger eller så den kan kobles til et nedløb. Faskinen eller regnvandskassetten er et rigtig godt værktøj til at hjælpe vandet med at trænge ned i jorden, så du und går skader på fundament og beplantning i haven. Det er selvfølgelig også en økonomisk klog beslutning, da det vil være langt billigere at grave ud til en regnvandskassette eller faskine, end det er at få en kloakmester til at grave ud til kloaktilkobling. Der findes også miljøvenlige faskiner som renser vandet der løber igennem, så der kommer rent vand ned til grundvandet, når det trænger ned i jorden. Der er selvfølgelig rigtig mange tips og tricks, regler og andet du skal være opmærksom på når der skal anlægges en faskine eller kassette, og det kan du læse meget mere om lige her.

Din foretrukne samarbejdspartner: Huskongen A/S Typehus alle har råd til