Faq

I forbindelse med den obligatoriske byggeskadeforsikring skal der i løbet af 10 år gennemføres to eftersyn af dit typehus. Forsikringsselskabet gør opmærksom på, hvornår der skal foregå en gennemgang af dit hus. 

1-års-eftersynet foretages tidligst fem måneder, efter at du og Huskongen A/S har afsluttet byggeaftalen. 
5-års-eftersynet foretages tidligst fire år efter endt byggeproces. 

Herefter udarbejder forsikringsselskabet en skadesoversigt med eventuelle dækningsberettigede byggeskader, der er konstateret. Skadesoversigten vil blive sendt til Huskongen A/S. 

Din foretrukne samarbejdspartner: Huskongen A/S Typehus alle har råd til